Så er der udsigt til fiberforbindelse i Værum

Eniig har netop taget kontakt til undertagnede med besked om, at Waoo/Eniig i løbet af den næste måned vil undersøge om der er grundlag for at etablere fibernet i Værum.

Der er informationsmøde den 7. maj kl 19 – i Værum Forsamlingshus.

Waoo vil komme med deres campingbus yderligere to gange, hvor man kan komme og få information og stille spørgsmål.

Waoo har oplyst, at der skal være minimum 59 tilmeldte husstandene for at det kan betale sig for dem at etablere fibernet. Fristen for tilmelding er 31. maj 2018.

Der kommer brev rundt til alle husstande som er inden for etableringsområdet.

Du kan tilmelde dig allerede nu på Waoo’s hjemmeside.  Når du taster din adresse, kan der være adresser som er omfattet af det hvide felt på kortet, som melder at der ikke kan etableres fiber. Waoo er ved at få rettet de sidste adresser til, så der kan tilmeldes på alle adresser inden for det hvide felt på kortet.

Muligvis skal fiberforbindelsen trækkes fra Vissing. Det betyder, at der kan være muligheder for husstande på ruten. Det skal også undersøges nærmere for Fælleden.

Så snart jeres udsendte fiber-entusiast ved mere, kommer der info her på siden –  v.h. Pia Pehrsson.

Affaldsindsamling – hold vores natur ren

Vær med til fælles affaldsindsamling i Værum.

Værum støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings årlige kampagne “hold naturen ren”.

Vi mødes i klubhuset klokken 10.00 og starter med kaffe og rundstykker. Her får vi besøg af Berit, som er kampagneleder bag projektet – og hvis vi er heldige, kommer TV2 og laver et indslag

Vi fordeler ruterne i Værum og omegn. Alle får udleveret sække og så går vi ud og samler affald som ligger og skader naturen.