Sognedag med biskoppen

Søndag den 7. oktober  klokken 11.00 holder biskop Henrik Wigh-Poulsen gudstjenester.

Derefter er der frokost i Jebjerg forsamlingshus.

Efter frokosten vil biskoppen fortælle om salmedigteren Jakob Knudsen.

Arrangementet er gratis ~ tilmelding ikke nødvendigt.

For bustransport, se kirkebladet.