Gør Værum kønnere – saml affald den 2. april

Søndag den 2. april holder Danmarks Naturfredningsforening “hold Danmark ren”-dag.  Værum bakker op.

Klokken 10.00 er der rundstykker og kaffe i Klubhuset og vi aftaler, hvem der går ad hvilke veje. Der uddeles sække til opsamling af affald.

Vi håber på godt vejr, og at rigtig mange har lyst til at gå en tur og gøre en god gerning for naturen.