VGF’s Støtteforening

Støtteforeningen for Værum G F

Foreningen blev stiftet i 1981 og er støtteforening for Værum G F – fortrinsvis til børn og unge.

Alle interesserede kan blive medlem og det koster pt kr. 50,00 årligt
Der afholdes generalforsamling i klubhuset hvert år i november.

Ud over medlemskontingentet skaffer støtteforeningen sig midler ved, at afholde forskellige aktiviteter. Støtteforeningen står for Sct. Hans arrangement i Bjerreskoven. Derudover deltager støtteforening når der er sommerfest i byen og senest skraldeindsamling i naturen , samt julehygge sammen med Værum G F.

Værum G F støttes iflg. ansøgninger – i 2014 kan der oplyses at VGF er støttet med bl.a støtte til drift af Krudtuglen og Krudtuglens afslutning – kort fortalt en stor hjælp som byens børn nyder godt af.

Vi har lidt over 100 medlemmer, men vi vil gerne have mange flere, ligesom vi er åbne for nye ideer og aktivitet i Støtteforeningens regi.

Bestyrelsen:

Hanne Broch – formand, tlf 20476680

Regitze Andersen  -kasserer

Henrik Nygaard
Carsten Poulsen
Frank Toft Sørensen

Marianne Andersen