Værum Bys Vandværk

Information fra Værum By’s Vandværk.

Værum Bys vandværk

Værum Bys Vandværk forsyner de ca. 160 brugere i Værum med vand af høj kvalitet. Vandværket har tilladelse til at oppumpe årligt 50.000 kubikmeter, men forbruget er kun på 32.000 kubikmeter.

Den ekstra margen skal dække de nye husstande, som skyder op flere steder i byen.

Vandet hentes fra to 130 meter dybe boringer. Det betyder, at de vandlag, der pumpes fra, ligger under en kridt og ler-membram. Det er med til at sikre vandets gode kvalitet, fordi membramen er en effektiv spærre mod evt. nedsivende forurening fra jordoverfladen.

Myndighederne tjekker vandkvaliteten årligt. Den seneste analyserapport kan ses på siden her.

Rapporten viser bl.a., at vandet har en hårdhed på 8 PH, dvs. lige på grænsen mellem blødt og middelhårdt vand. Nitratindholdet er på 1 mg/liter og dermed langt under grænseværdien på 25 mg/liter. Det samme gælder de øvrige forhold, der måles på.

Værum Bys Vandværk har en omkring 100-årig historie, idet de pt. tidligst kendte optegnelser er fra 1916. Bl.a. har vandværket forsynet det nu nedlagte Værum Andelsmejeri på Gl. landevej.

I december 2016 fejrede vandværkets sin 100 års fødselsdag og i den anledning havde Hanne Gregersen været i de gamle fortegnelser og referater fra værket. Det blev sammenfattet i en tale, som alle kan læse her:

Bestyrelsen:

Jørgen Sminge, telf. 40 10 47 86- formand

Karl E. Pedersen, telf. 40104735 – næstformand

Torben Poulsen

Niels T. Poulsen,  telf. 99556638 – kasserer