Databehandling i VGF

Her kan du læse, hvordan Værum Gymnastikforening håndterer medlemmernes persondata.

 • I VGF håndterer vi almindelige personoplysninger i form af navn, fødselsdato, kontaktinformationer, betalingsoplysninger og tilknytning til aktiviteter i VGF. Desuden har vi billeder fra forskellige begivenheder, hvor medlemmer, trænere og tilskuere er afbilledet og videoovervågning fra området uden for klubhuset.
 • VGF håndtere oplysninger om straffeovertrædelser, hvis det er sket i forbindelse med aktiviteter i regi af VGF
 • For ledere/trænere der er tilknyttet aktiviteter med børn, håndteres oplysninger i forbindelse med børneattester, inkl cpr-nummer.
 • For bestyrelsesmedlemmer, håndterer vi cpr-nummer og pasnummer/kørekortnummer da vi skal bruge identifikationsoplysninger, som videregives til vores pengeinstitutter.
 • Oplysninger om vores medlemmer gemmes i op til fem år efter medlemmet har afsluttet sit medlemskab og aktiviteter i VGF.
 • Området ved Multihytte og legeplads er videoovervåget med det formål at forebygge hærværk/kriminalitet. Videooptagelser gemmes i 7 døgn efter optagelse.
 • Billeder gemmes i det tidsrum de giver værdi for VGF.

Vi bruger DBU som ekstern databehandler for medlemsoplysninger.

Vi videregiver personoplysninger til følgende:

 • Randers Kommune – Navn, adresse og fødselsdato for medlemmer
 • DBU – Navn, adresse og fødselsdato for fodboldspillere i forbindelse med spillercertifikater
 • Pengeinstitutter – Identifikation på bestyrelsesmedlemmer

Du kan altid kontakte bestyrelsen for VGF for yderligere informationer om behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, med mindre vi af lovmæssige grunde er pålagt at gemme oplysningerne i længere tid end du ønsker
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet