Gå-ruter i naturen i Værum

Der er lavet lækre naturstier i tilknytning til Værum. Stierne er udlagt af lokal landmand og natur og dyreliv bedes respekteret, når man færdes på stierne

– Hunde skal holdes i snor på turen.
– Hundeposer skal ikke smides i naturen. Hellere lade hunde gøre dens ting i naturen, men ikke på stien hvor andre skal gå. Skub/flyt efterladenskaberne væk fra stien.
– Bænkene der er opstillet på ruten er til fri afbenyttelse. Husk at rydde op efter dig, og tag evt. affald med retur.
– Ryttere skal være ekstra opmærksom på hvor stien er, så der ikke rides i afgrøderne/marken
– Ryttere bør ikke ride på stien når den er meget våd – da de laver dybe huller.

Vi tror på, at I alle vil være med til at følge disse enkelte regler, så man også i fremtiden kan holde stierne åben for alle borgere i byen.