Værum Sommerfest

Fra den 1. til den 7. september, er der masser af fælles aktiviteter i Værum. Tjek det spændende program og deltag i de arrangementer du har lyst til.

Fællesspisning torsdag, hvor der er Kim Larsen-musik og fortællinger, kræver tilmelding

Sct. Hans i Værum

Traditionen tro arrangerer Støtteforeningen Sct. Hans i Værum. Kom og nyd en dejlig aften på Sct. Hanspladsen ved Vestervangstien (bag gyllebeholderen). Bålet tændes cirka kl 19.00.

i Værum kan vi ikke få for mange hekse. Alle er velkommen til at komme med en heks til bålet (svigermor og skrappe tanter afvises). Der er en lille præmie til dem der laver hekse.

Har du lyst til at gå en tur i den skønne natur i vores nærområde, starter aftenen med en gang kondi-bingo. For dem som ikke har prøvet det før, så behøver man ikke være i god form for at dyrke kondi-bingo. Man går en tur på en fastlagt rute, og undervejs står der små skilte med numre. Man krydser numrene af på de bingo-plader, som man har købt ved rutens start ved Klubhuset.

Plader til kondi-bingo sælger ved Klubhuset fra 17.00-17.30. De koster 20,- kr. pr stk. 3 stk. for 50,- kr.

Der er præmie på 20,- kr. hvis man har to hele rækker på en plade – og 50,- kr. hvis man har hele pladen fuld.

I klubhuset sælger Støtteforeningen pølser, brød, øl, vand, slik, kage og kaffe. Overskuddet går som altid til aktiviteter for byens børn via VGF.

Arrangement og bål forgår først på aftenen, så børn og det arbejdende folk kan komme i seng i ordentlig tid.

Vel mødt til Sct. Hans-aften i Værum.

Foto af Sct. Hans bål

Lokaldyst 1. September – kom og vær med

Søndag d. 1. september kl. 13:00-15:00 dyster vi om at blive Randers Kommunes mest aktive lokalsamfund. Start og slut ved Værum stadion.

Alle kilometer tæller, når vi går, løber eller cykler. Det er gratis at være med, og der er ingen tilmelding.
Der vil være gratis frugt og vand til alle.

Som vanligt vil der være masser af hygge og godt selskab i målområdet. Der vil være gang i grillen og
mulighed for køb af forfriskninger.

Førstepræmien på er 10.000 kr. til det mest aktive lokalsamfund. Præmien skal bruge til et valgfrit
redskab, der har noget med bevægelse at gøre.
Vi skal dyste mod fem andre lokalsamfund i Randers Kommune: Asferg/Gassum, Assentoft, Harridslev,
Øster Tørslev og Havndal.

Vi glæder os til at se dig og din familie – hilsen Værum GF

Har du fået Værum-kalenderen?

Kalenderen for aktiviteter i Værum er blevet omdelt sammen med årets klubblad fra Værum Gymnastikforening – VGF.

Hvis du ikke har fået kalender eller klubblad, kan begge tryksager hentes i Klubhuset. Du kan alternativt sende en sms til Thilde på 21 28 87 96. Er du heldig, smider hun det i din postkasse (hvis du altså bor i nabolaget).

Du kan selvfølgelig altid finde den aktuelle kalender og klubblad her på hjemmesiden.

Hundelegepladsen – noget for dig?

Oppe ved Værum stadion har byen en lukket hundelegeplads. Der er to områder, så det er muligt at lukke mellem de to arealer, hvis der er brug for både vild og stille leg. Alle som har lyst til at anvende legepladsen er velkommen til at blive medlem.

Læs mere om hundelegepladsen her.

Hundelegepladsen har afholdt generalforsamling og referat og årsregnskab kan ses her.

foto fra hundelegepladsen

Generalforsamling Hundelegepladsen

Indkaldelse til general forsamling lørdag 2. februar 2024, Kl. 10.00 

Hundehuset (opvarmet) på Hundelegepladsen i Værum  

Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed og  indkaldes med mindst 2 ugers varsel via foreningens Facebookgruppe, og  afholdes årligt i februar måned, med følgende dagsorden i henhold til  vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlem hvis relevant.  

a. Bestyrelsen vil gerne fortsætte 

6. Valg af revisor. 

a. Revisoren vil gerne fortsætte 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes  skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Vel mødt – Bestyrelsen

Nyt om aktivitetshus

Den 2. feb. har der været info-møde om mulighederne for et nyt aktivitetshus i byen. Referatet kan læses her: Referat fra info-møde om aktivitetshus 2/1-2024

Invitation til opstartsmøde lørdag 27/1 kl. 10.00 i Værum Klubhus.
Initiativgruppen vil gerne høre fra borgere i alle aldre fra byen, som har lyst til at være med til – og på
vegne af byen – at brainstorme på placering, benyttelse, indvendige og udvendige behov og indretning med mere af et kommende aktivitetshus.

Initiativgruppen vil glæde sig til at høre, hvem der har lyst til at være med. Har du mulighed og lyst til at
give dit besyv med, kan du melde dig til via en personlig besked til Lene Nørgård eller Hans Jørgen Larsen – snarest muligt. 3 har allerede meldt sig, men vi skal bruge mange flere.

Jo flere personer der kommer med – desto flere ideer kan vi bringe på banen med henblik på det optimale udbytte.

Initiativgruppen vil i mellemtiden arbejde på yderligere input/support fra Randers Kommune og diverse
specialister.

Vi ser frem til at høre fra jer – Endnu engang tak for den store opbakning.

De bedste hilsner fra Initiativgruppen.

Tilmelding til møde den 27. januar kl. 10.00
Lene Nørgaard (formand for forsamlingshuset), mobil: 23632002 Mail: ltn.dk@outlook.com
Hans Jøren Larsen (formand for Værum Gymnastikforening), mobil: 41164602 Mail: hjlarsen64@gmail.com

Info-møde om aktivitetshus

Tirsdag den 2. januar klokken 19.00 er alle velkommen i forsamlingshuset til info-møde om mulighederne for et nyt aktivitetshus i Værum.

Landsbypuljen har bevilliget penge til skitseforslag på et aktivitetshus. Dette er udarbejdet og bliver præsenteret på mødet, hvor de fremmødte skal være med til at tage stilling til, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Tanken om et aktivitetshus er opstået med afsæt de mange ideer som byens borgere kom med i august 2022, hvor repræsentanter for byens foreninger stillede sig op i byen, og inviterede til en snak om ønsker og tanker om udvikling af aktiviteter i Værum.

I dag har Værum to huse som danner rammen om mange af byens fælles aktiviteter: Forsamlingshuset og Klubhuset. Begge er gamle bygninger. Tanken er at undersøge mulighederne for at erstatte de to huse med en’ moderne bygning, som kan rumme mange forskellige aktiviteter, og som kan placeres tæt på legeplads og parkeringsmuligheder.