Referat fra info-møde om aktivitetshus 2/1-2024

70 fantastiske borgere fra Værum var mødt op til informationsmødet i Værum Forsamlingshus tirsdag den 2. januar 2024, omkring mulighederne for at nyt aktivitetshus i byen. Tusind tak for det flotte fremmøde.

På mødet opridsede initiativgruppen for aktivitetshuset, de tiltag som siden august 2022 har ført til tanken om et fælles aktivitetshus.

Landsbypuljen har med en donation på 150.000 kr. gjort det muligt at rette henvendelse til to arkitekter
som hver især har udarbejdet et overslag på et oplæg/prospekt for et kommende aktiviteshus, som
initiativgruppen kunne fremvise på mødet tirsdag aften.

Her blev de to forslag fremlagt for de fremmødte Værumborgere. Efter en god, konstruktiv og positiv dialog på mødet, fik initiativgruppen mandat til at rette henvendelse til den arkitekt, hvis oplæg blev fundet mest attraktiv, med henblik på at sætte gang i de næste skridt i processen.

En proces der skal drives, ikke kun af initiativgruppen, men af et bredt udvalg af frivillige fra byen. Gruppen vil gerne kunne invitere til opstartsmøde lørdag 27/1 kl. 10.00 i Værum Klubhus. Her vil arkitektfirmaet deltage i starten af mødet, og fremlægge deres tanker om en optimal proces. Derefter vil gruppen brainstorme på alle input.

Invitation til opstartsmøde lørdag 27/1 kl. 10.00 i Værum Klubhus.
Initiativgruppen vil derfor gerne høre fra borgere i alle aldre fra byen, som har lyst til at være med til – og på
vegne af byen – at brainstorme på placering, benyttelse, indvendige og udvendige behov og indretning med mere af et kommende aktivitetshus.

Initiativgruppen vil glæde sig til at høre, hvem der har lyst til at være med. Har du mulighed og lyst til at
give dit besyv med, kan du melde dig til via en personlig besked til Lene Nørgård eller Hans Jørgen Larsen – snarest muligt. 3 har allerede meldt sig, men vi skal bruge mange flere.

Jo flere personer der kommer med – desto flere ideer kan vi bringe på banen med henblik på det optimale udbytte.

Initiativgruppen vil i mellemtiden arbejde på yderligere input/support fra Randers Kommune og diverse
specialister.

Vi ser frem til at høre fra jer – Endnu engang tak for den store opbakning.

De bedste hilsner fra Initiativgruppen.

Tilmelding til møde den 27. januar kl. 10.00
Lene Nørgaard (formand for forsamlingshuset), mobil: 23632002 Mail: ltn.dk@outlook.com
Hans Jøren Larsen (formand for Værum Gymnastikforening), mobil: 41164602 Mail: hjlarsen64@gmail.com