Projekt Aktivitetshus

Tanken om et aktivitetshus er opstået med afsæt de mange ideer som byens borgere kom med i august 2022, hvor repræsentanter for byens foreninger stillede sig op i byen, og inviterede til en snak om ønsker og tanker om udvikling af aktiviteter i Værum.

I dag har Værum to huse som danner rammen om mange af byens fælles aktiviteter: Forsamlingshuset og Klubhuset. Begge er gamle bygninger. Tanken er at undersøge mulighederne for at erstatte de to huse med en’ moderne bygning, som kan rumme mange forskellige aktiviteter, og som kan placeres tæt på legeplads og parkeringsmuligheder.

Her på hjemmesiden kan du følge med i projektet. Det er ikke sikkert at det bliver en realitet – men vi krydser fingre og har gode erfaringer med, at med ildsjæle og hjælp fra byens beboere, så kan Værum nå langt. Værum er landsbyen der lever!