Info-møde om aktivitetshus

Tirsdag den 2. januar klokken 19.00 er alle velkommen i forsamlingshuset til info-møde om mulighederne for et nyt aktivitetshus i Værum.

Landsbypuljen har bevilliget penge til skitseforslag på et aktivitetshus. Dette er udarbejdet og bliver præsenteret på mødet, hvor de fremmødte skal være med til at tage stilling til, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Tanken om et aktivitetshus er opstået med afsæt de mange ideer som byens borgere kom med i august 2022, hvor repræsentanter for byens foreninger stillede sig op i byen, og inviterede til en snak om ønsker og tanker om udvikling af aktiviteter i Værum.

I dag har Værum to huse som danner rammen om mange af byens fælles aktiviteter: Forsamlingshuset og Klubhuset. Begge er gamle bygninger. Tanken er at undersøge mulighederne for at erstatte de to huse med en’ moderne bygning, som kan rumme mange forskellige aktiviteter, og som kan placeres tæt på legeplads og parkeringsmuligheder.