Nyt om aktivitetshus

Den 2. feb. har der været info-møde om mulighederne for et nyt aktivitetshus i byen. Referatet kan læses her: Referat fra info-møde om aktivitetshus 2/1-2024

Invitation til opstartsmøde lørdag 27/1 kl. 10.00 i Værum Klubhus.
Initiativgruppen vil gerne høre fra borgere i alle aldre fra byen, som har lyst til at være med til – og på
vegne af byen – at brainstorme på placering, benyttelse, indvendige og udvendige behov og indretning med mere af et kommende aktivitetshus.

Initiativgruppen vil glæde sig til at høre, hvem der har lyst til at være med. Har du mulighed og lyst til at
give dit besyv med, kan du melde dig til via en personlig besked til Lene Nørgård eller Hans Jørgen Larsen – snarest muligt. 3 har allerede meldt sig, men vi skal bruge mange flere.

Jo flere personer der kommer med – desto flere ideer kan vi bringe på banen med henblik på det optimale udbytte.

Initiativgruppen vil i mellemtiden arbejde på yderligere input/support fra Randers Kommune og diverse
specialister.

Vi ser frem til at høre fra jer – Endnu engang tak for den store opbakning.

De bedste hilsner fra Initiativgruppen.

Tilmelding til møde den 27. januar kl. 10.00
Lene Nørgaard (formand for forsamlingshuset), mobil: 23632002 Mail: ltn.dk@outlook.com
Hans Jøren Larsen (formand for Værum Gymnastikforening), mobil: 41164602 Mail: hjlarsen64@gmail.com