Generalforsamling Hundelegepladsen

Indkaldelse til general forsamling lørdag 2. februar 2024, Kl. 10.00 

Hundehuset (opvarmet) på Hundelegepladsen i Værum  

Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed og  indkaldes med mindst 2 ugers varsel via foreningens Facebookgruppe, og  afholdes årligt i februar måned, med følgende dagsorden i henhold til  vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlem hvis relevant.  

a. Bestyrelsen vil gerne fortsætte 

6. Valg af revisor. 

a. Revisoren vil gerne fortsætte 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes  skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Vel mødt – Bestyrelsen