26.02.17 – fastelavnsfest

Den 26.02.17 er der fastelavnsfest i Værum.

For børn til og med 2. klasse – er der fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 14.30. Der skal slås katten af tønden og leges. De bedste udklædte vil blive kåret. Ligeledes er der tøndeslagning for de voksne. Der kan købes lidt godt at spise og drikke.

For 3. klasse og opeftervi mødes kl. 09.00 hos Lene og Torben Nørgaard, Nørgårdsvej 11. Her slår vi katten af tønden og øver soldatersangen (vi håber, der er nogle voksne, der kan hjælpe). Herefter går vi rundt i Værum og omegn og rasler. Senere mødes vi i forsamlingshuset og spiser sammen. Så skal der gøres klar til fastelavnsfesten for de mindre børn. Der er ofte noget at tjene den dag, da overskuddet går til de børn, der har været med ude og synge og hjulpet med festen for de mindre,

Vi håber rigtig mange vil slutte op om denne gamle tradition.

Med venlig hilsen fastelavnsudvalget.

20.02.17 – bankospil

Mandag den 20.02.17 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) – banko spil i Værum Forsamlingshus

Her spiller vi 15 spil med gevinster på række og fuld plade. Der vil også være andre tillægsspil – kaffe/the og kage er inkluderet i prisen ved køb af 4 plader til kr. 50,00.

Vi gør opmærksom på, at når der spilles om penge, er det lovpligtigt at, hver enkelt bankodeltager har et medlemsbevis – beviset koster kr. 10,00 for hele sæsonen – HUSK beviset skal medbringes hver gang og vises ved køb af plader.

Det er sidst spil i denne sæson – vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Værum Forsamlingshus

21.02.17 – Værum G Fs generalforsamling

Tirsdag den 21.02.17 kl. 20.00 – Værum G Fs generalforsamling.

I Værum G Fs klubhuse – alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter – evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Værum G Fs bestyrelse

Fodbold i Værum G F

Efter vores succesfulde nytårsappel den 04.02.17, hvor der dukkede rigtig mange spillere op, er vi nu i gang med fodbolden sæson 2017 i Værum G F – der er lavet en lille ændring i forhold til træningstider – der trænes mandag og torsdag aften kl. 19.00 – vi spiller serie 5, serie 6 og oldboys – har du lyst til at deltage møder du bare op – der er altid plads til flere – du må også gerne kontakte Michael på telf. 40976444 til en sludder om hvad Værum G F er for en størrelse.

Med venlig hilsen Værum G F.